??????????????????

پایان آدمیزاد بی خداییست!

نه از دست دادن معشوق

نه رفتن یار

نه تنهایی...

هیچکدام پایان آدمی نیست!

 

تنها بی خدایی

آدم را تمام میکند...

 

"خدای مهربان من"

بـوی ناب بهشـت میدهد همـه? نام‌های قشـنگ تــو

میگذارمشان روی زخمهای دلم...
برچسب ها : پایان آدمیزاد  , زخمهای دلم  , بی خدایی  ,