#کوهنورد که باشی، شکست برایت بی مفهوم خواهد بود...

تو آموزش دیده ای که تلاش کنی? حتی زمانی که امیدی نیست...

تو همیشه درگیر اندیشه و مسیرهای درون وجودت هستی...

تو پس از هربار نرسیدن? ناخودآگاه باز تلاش می کنی...

اگر مسیری به تو فهماند که راهی برای بالا رفتن نیست? راه دیگری پیدا می کنی...

در کوهنوردی؛

#ناامید می شوی?

#تنها می شوی?

#خسته می شوی?

#فرسوده می شوی?

اما چیزی در وجودت نمیگذارد بپذیری که تمام شده ای...

و این #پایان راه نیست...

تا# کوه هست #تلاش هست و# زندگی هست...

 
برچسب ها : متن زیبا  , امید  , زندگی  , کوه  , کوهنورد  , تلاش  ,