????

خداوندا

ترس‌های بی‌دلیلم را که ریشه در باور ضعیفم دارد از من بگیر …

جاری کن چشمه‌ای از آرامش بی‌مثال خودت را بر قلبم…

و کنارم باش تا یادم بماند که اول و آخر تویی…

و چون تو هستی پس ترسی نیست…

دستهایم را که بگیری

چشم بسته بدون ترس و دلهره به دنبالت می‌آیم…

و اعتماد و ایمان دارم که مرا به بهترین جایی می‌بری که می‌دانی...
برچسب ها : مناجات زیبا  , درد و دل با خدا  ,