م:

??وقتی آنکس ?ه دوستش داریم بیمار می شود می گوییم امتحان الهی است.

 

?و هنگامی که بیمار می شود شخصی که دوستش نداریم می گوییم عقوبت الهی...!

 

?? وقتی آنکس که دوستش داریم دچار مصیبتی می شود می گوییم از بس که خوب بود.

 

?و هنگامی که به مصیبتی دچار می شود شخصی که دوستش نداریم می گوییم از بس که ظالم بود...!

 

??مراقب باشیم...!

قضا و قدر الهی را آن طور که پسندمان هست تقسیم نکنیم...!

 

? همه ما حامل عیوب زیادی هستیم و اگر لباسی از سوی خدا که نامش  سِتْر (پوشش) است نبود گردنهای ما از شدّتِ خجالت خم می شد.

 

?? پس عیب جویی نکنیم در حالی که عیوب زیادی چون خون در رگ ها، در وجودمان جاریست...

 

??
برچسب ها : بیماری  , متن زیبا  , قضاوت  , زندگی  , خدا  , عیوب  , مصیبت  , عقوبت  ,