???

اکثر آشفتگی انسان ها به خاطر دعاهای 

بی تأثیر است 

دعا یعنی از خداوند راهنمایی بگیریم

نه اینکه او را راهنمایی کنیم که چه کار بکند....... 

مهربان خدای من 

می دانم که تا آسمان راهی نیست 

ولی تا آسمانی شدن راه بسیار است! 

این دست های خالی به سوی تو بلند می شود و تمنا دارد ...

ما بی سلیقه ایم...، طلب آب و نان می کنیم .

خداوندا تو خود ای خزانه دار بخشش ها، بهترین ها را برای ما  محقق کن...

آمین...
برچسب ها : تا آسمان راهی نیست  , مناجات با خدا  ,