دو چیز انسان را نابود میکند:

 

1-مشغول بودن به گذشته.

2-مشغول شدن به دیگران.

 

هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد، از رفتار خود غافل می ماند .
برچسب ها : سخنان زیبا و آموزنده  , نابودی انسان  ,