فردای ما به امروز وامروز ما به چگونه آغاز کردن روزمان بستگی دارد...

نخستین کاری که صبح هر روز انجام می دهیم,تمام روز ما را شکل می دهد.گفتگو با خدا در هر صبح و پیش از انجام هر کاری بهترین و مهم ترین جزء برنامه ی روزانه ما باشد.... 

جی.پی.واسوانی
برچسب ها : متن زیبا  , جی پی واسوانی  , نخستین کار هر رور  , گفتگو با خدا  ,