این همه "دوستت دارم" را 

براى کدامین روز مبادا کنار گذاشته ایم؟؟؟!

باور کن مردگان بوى گل را استشمام نمیکنند !

از صدایتان

برای فریاد مهربانی،

از گوش هایتان

برای غمخواری،

از دستانتان 

برای نیکوکاری!

از ذهنتان 

برای راستی و درستی

و از قلبتان برای عشق

استفاده کنید...
برچسب ها : زندگی  , متن زیبا و آموزنده  , دوستت دارم  , نیکوکاری  , عشق  , غمخواری  ,