............................................*

حرف زیاد داریم اما

 

ما همه کارگریم

 

از کوره اگر در برویم

 

آجر می شود نانمان

 

 

- حسن آذری -
برچسب ها : متن زیبا و آموزنده  , حرف زیاد داریم  , حسن آذری  , ما همه کارگریم  , از کوره در رفتن  , آجر شدن نان  ,